Group 13@2x

Positionering van een natuurgebied

Een natuurgebied zonder duidelijk, herkenbaar gezicht. Hoe kom je tot een gedragen positionering die de basis vormt voor onze (marketing)communicatie? Er is geen overeenstemming tussen de verschillende belanghebbende partijen over dat wat het gebied bijzonder maakt en hoe hierover te communiceren. 

Project in beeld

STER is begonnen met een verkennend onderzoek. Op basis van deskresearch en enkele interviews is een concept positionering opgesteld. Dit concept is in een focusgroep getoetst bij vertegenwoordigers van verschillende belanghebbende partijen. Na een kleine aanscherping is de positionering vervolgens voorgelegd aan het bestuur. Na consultatie van de Raad van Advies is de herziene positionering vastgesteld. 
STER schreef daarnaast een advies over hoe de voorgestelde positionering door te vertalen in de (marketing)communicatie. Daarbij is onder meer uitgegaan van de verschillende motieven van bezoekers aan het gebied. En hoe communicatie ze kan verleiden tot een bezoek of langer verblijf. 

Een scherpe positionering met draagvlak binnen de verschillende belanghebbende partijen. En een concrete communicatiestrategie met concrete aanbevelingen voor de (marketing)communicatie. 

“STER heeft samen met ons als strategisch partner, de positionering van een natuurgebied opgesteld. Wij kregen de verschillende belanghebbende partijen op één lijn ten aanzien van de positionering. Daarmee is een uitstekende basis gelegd voor de verdere (marketing)communicatie.” 

Rein (M.H.C.G.) de Laat MBA– Directeur VVV Noordoost-Brabant 

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

We begonnen met een werksessie als aftrap voor dit project. Wat is een Climate Frame? Wat zijn de voordelen? En hoe ziet de klantreis eruit? Ster zou Ster niet zijn als we niet doorvragen. Zo ontdekten we dat niet alleen de installateurs, maar ook de groothandels een belangrijke communicatiedoelgroep zijn.

Gefaseerd aan de slag

Op advies van Ster besloot Kolsters voor een gefaseerde aanpak te gaan. We werkten korte, middellange en lange termijn acties uit. Eerste halte: de basis op orde. We zetten een stevige basis neer in de vorm van een kernboodschap, huisstijl en twee informatiepakketten voor groothandels en installateurs. Zo kun je klein beginnen, testen of het werkt en later uitbouwen.

Resultaat

Climate Frame helpt installateurs met ‘snelle’ en ‘eenvoudige’ installatie van warmtepompen. Dat moest ook de nieuwe huisstijl uitstralen. Studio Mes werkte in opdracht van Ster een logo en stylesheet uit.

Toen de huisstijl was uitgewerkt, vertaalden we deze door in informatiepakketten voor groothandels en installateurs waarmee Kolsters de eerste Climate Frames kon verkopen.

Soms komen klanten met een vraag, terwijl ze eigenlijk iets anders nodig hebben. Het bedrijf is positief aan het denken gezet tijdens de werksessie en heeft handvatten gekregen om zelf met het vervolg aan de slag te gaan. Een duurzaam resultaat om trots op te zijn.

Gerelateerde projecten